De strategie van Interparking inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu en bestuur (MVO) past in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze agenda, die in 2015 werd opgemaakt, legt doelstellingen vast die tegen 2030 moeten worden bereikt aan de hand van 17 ambitieuze, maar realistische doelstellingen.

Er zijn tal van hefbomen om de milieuprestaties te verbeteren: ledverlichting, domotica, contracten voor de levering van hernieuwbare energie, groenere mobiliteit voor de werknemers enz.

Interparking heeft samen met zijn referentieaandeelhouder Ageas grondig nagedacht over de doelstellingen van de VN om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Deze strategische oefening heeft vier doelstellingen opgeleverd, waarvoor Interparking aanzienlijke inspanningen wil leveren.

Doelstelling nr. 9: een veerkrachtige infrastructuur bouwen, een duurzame industrialisering bevorderen die iedereen ten goede komt en innovatie stimuleren

Interparking heeft de parking Belfort in Namen uitgerust met de eerste ‘long in de
stad’ (zie p. 14) en voert dit initiatief geleidelijk uit in andere parkings van de Groep. Voor de stroomvoorziening van onze installaties doen we een beroep op leveranciers van hernieuwbare energie. Waar de configuratie het toelaat, rust Interparking zijn parkings ook uit met fotovoltaïsche zonnepanelen.

Doelstelling nr. 10: de ongelijkheid in en tussen landen terugdringen

Interparking heeft een parkeerschool opgericht die onze teams opleidt en begeleidt en opleidingsattesten aanbiedt, gaande van geschoolde arbeider tot chefpark.

Deze school speelt een sleutelrol in de talentontwikkeling bij Interparking. Interne mobiliteitstrajecten zijn bij Interparking dan ook niet zeldzaam. Dankzij bijscholing kunnen laag- of ongeschoolde werkzoekers een motiverende job krijgen en geleidelijk nieuwe verantwoordelijkheden opnemen.

Doelstelling nr. 11: steden en instellingen voor iedereen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken

De laatste jaren hebben we ons aanbod van parkeerplaatsen voor autodelen uitgebreid. Bovendien hebben we de mijlpaal van 700 laadstations voor elektrische voertuigen in onze parkings overschreden. In België bieden deze in combinatie met Pcard+ bovendien een van de aantrekkelijkste tarieven van het land. Deelvoertuigen en elektrische wagens dragen bij tot de ontlasting en de verbetering van de luchtkwaliteit in steden.

Doelstelling nr. 13: strijd tegen de opwarming van de aarde

Interparking heeft zijn gemiddelde energieverbruik per parkeerplaats met 18 % verlaagd ten opzichte van 2014. Onze activiteiten zijn bovendien CO2-neutraal gecertificeerd in de 9 landen waar we aanwezig zijn. We vervangen ook onze verlichtingssystemen en liften met energiezuinige alternatieven en nemen deel aan een project om ontbossing tegen te gaan.