Een goed presterende onderneming legt niet alleen verantwoording af aan haar aandeelhouders, medewerkers en klanten. Ze moet ook een verantwoorde houding aannemen tegenover de maatschappij in haar geheel.

Bij Interparking komt ons engagement concreet tot uiting in de sponsoring van talrijke initiatieven op sociaal, ecologisch, cultureel en sportief gebied.

Hier vindt u enkele partners en programma’s die we steunen.