Sinds 2015 zijn alle activiteiten van Interparking CO-2 neutraal gecertificeerd in de 9 landen waar de groep actief is. De certificering kon worden verkregen door twee hefbomen te activeren: enerzijds levert Interparking voortdurend heel wat inspanningen om de CO2-uitstoot van zijn activiteiten aanzienlijk te verminderen; anderzijds heeft de Groep zich verbonden in een CO2-compensatieproject in samenwerking met het onafhankelijke certificeringsbureau CO2Logic.

100%

CO -NEUTRALITEIT IN 9 LANDEN

Om het energieverbruik te verminderen, veralgemeent Interparking de installatie van ledverlichtingssystemen, installeert de onderneming energiezuinige ventilatiemechanismen en vervangt ze haar wagenpark geleidelijk door weinig vervuilende voertuigen. De onderneming gebruikt ook groene energie en domotica om het licht te regelen, waardoor parkeerplaatsen niet verlicht worden wanneer er geen beweging gedetecteerd wordt.

In vergelijking met de klassieke verlichting verbruiken ledlampen bijvoorbeeld 6 tot 10 keer minder energie!

 

Ondanks de vele inspanningen om de milieu-impact van
de activiteiten te beperken, zijn er nog steeds emissies.

Interparking neemt actief deel aan een project om de resterende emissies te compenseren, zodat ze de CO2-neutraliteit kan bereiken.