Om een optimaal kwaliteitsniveau te behouden, spaart Interparking geen middelen
en biedt de onderneming haar medewerkers geavanceerde opleidingen aan. Zo kunnen ze niet alleen hun competenties ontwikkelen, maar ook nog beter inspelen op de veranderende eisen van de steden van morgen.

In Brussel was het door de verhuizing van de maatschappelijke zetel naar de nieuwe lokalen in de Brederodestraat mogelijk om de administratieve diensten, de technische lokalen en de school van Interparking onder één dak te brengen, wat een nieuwe dynamiek creëert voor alle personeelsleden. De parkeerschool speelt een cruciale rol in de talentontwikkeling bij Interparking. Interne mobiliteitstrajecten zijn er dan ook niet zeldzaam. Dankzij de permanente vorming konden werkzoekenden een motiverende job vinden en geleidelijk nieuwe verantwoordelijkheden opnemen.

6.199

LESUREN PER JAAR

Het opleidingsbeleid voor medewerkers maakt het mogelijk om teams van hoge kwaliteit op te leiden, variërend van geschoolde werknemers, controleurs of chefs park. Dit wordt bekroond met twee diploma uitreikingen per jaar.

Daarnaast zorgde de digitale transformatie van de onderneming ook voor uitdagingen op het gebied van opleidingen. Op 25 mei 2018 trad de Europese AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking. Deze biedt een kader voor de verwerking van persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie. De nieuwe verordening is van toepassing op alle persoonsgegevens en gevoelige gegevens. We hebben het over persoonsgegevens zodra een persoon identificeerbaar of geïdentificeerd is, bijvoorbeeld via het nummer van zijn Pcard+ of via het detailoverzicht van zijn aankomsten en vertrekken in of uit onze parkings.

Het verzamelen, gebruiken, registreren, raadplegen of bewaren van al deze gegevens wordt voortaan uiterst strikt omkaderd.

Interparking heeft uiteraard al zijn processen met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de klanten, maar ook van de personeelsleden of elke andere betrokken persoon (onderaannemers, leveranciers enz.) aangepast volgens de nieuwe reglementering. Er werden ook informatiesessies georganiseerd om de personeelsleden van het hoofdkantoor en de klantendienst bewust te maken van deze nieuwe uitdagingen. Daarnaast werd er intern een document verspreid met enkele tips en best practices inzake het respect voor privacy.