Het gebruik van de wagen en respect voor het milieu zijn perfect verzoenbaar. Het beste bewijs hiervan is dat nieuwe, innovatieve projecten als paddenstoelen uit de grond schieten: autodelen, geconnecteerde en autonome auto’s, hybrides en elektrische auto’s vereisen een aangepast dienstenaanbod.

Bij Interparking geloven we sterk in multimodaliteit als onmisbare pijler voor een groenere en efficiëntere mobiliteit. De steden en hun gebruikers staan voor een meervoudige uitdaging: de luchtkwaliteit verbeteren, het verkeer vlotter laten verlopen en snelle, performante en onderling verbonden vervoerswijzen ontwikkelen.

Dat is precies de visie die wij verdedigen. De meeste van onze parkings zijn verbonden met andere vervoerswijzen: bus, tram, metro, trein, fietsverhuurstations, luchthavens enz. We hebben een unieke kaart ontwikkeld: de Pcard+. Met één kaart, die bovendien gratis is, hebben onze klanten toegang tot onze parkings, maar ook tot de openbare vervoersnetwerken en de vele bijbehorende diensten. Elke klant kan op die manier verschillende vervoersmodi combineren om zijn verplaatsingen te optimaliseren. Dat is onze visie op groene mobiliteit.

Tegelijk leveren we heel wat inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen: CO -neutraliteit, neutralisatiesystemen voor fijnstof, installatie van laadpalen, energiezuinige verlichting enz. Al deze initiatieven zullen de komende maanden en jaren alleen maar toenemen. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Roland Cracco, CEO