Interparking neemt actief deel aan een omvangrijk project ter ondersteuning van initiatieven voor milieudoeleinden om zijn resterende koolstofemissies te compenseren. Vanuit Spanje werken we bijvoorbeeld samen met de ngo HOMAC, die projecten in ontwikkelingslanden financiert.

We nemen ook deel aan projecten ter bestrijding van ontbossing in Afrika. Zo steunen we actief het Wanrou- project in Benin, dat verbeterde haarden ontwikkelt. Waarover gaat het? In het noorden van Benin, vlak bij het Nationaal Park Pendjari, draagt de alarmerende hoeveelheid ingezamelde biomassa om voedsel te koken in belangrijke mate bij tot ontbossing en woestijnvorming. Wanrou helpt de lokale bevolking om efficiënter te koken door gebruik te maken van verbeterde haarden. Deze verminderen niet alleen de kans op brandwonden en het inademen van giftige rook, maar remmen ook de ontbossing aanzienlijk af.

Het Wanrou-project levert een besparing op van 3 ton CO -uitstoot per ondersteund 2 gezin. Die besparen 50 % op de energiekosten voor de bereiding van de maaltijden. Zo daalde het houtverbruik per huishouden met 2 ton per jaar. Het project maakt het mogelijk om 36.000 bomen per jaar te redden.

Door het Wanrou-project te ondersteunen, compenseert Interparking zijn resterende CO 2-uitstoot volledig.

36.000

BOMEN GERED PER JAAR

6.412

TON CO2 GECOMPENSEERD

2

MANGROVEN VOOR ELKE EURO GEGEVEN

In samenwerking met het onafhankelijke studiebureau CO2Logic en de ngo belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking. Om het evenwicht in de regio te herstellen, neemt Interparking actief deel aan een herbebossingsproject: we nodigen onze klanten uit om een gift te doen om hun CO2 -uitstoot te compenseren. Voor elke euro worden twee mangroven geplant in de streek rond de Bouche du Roy. Bovendien belooft Interparking om het bedrag van de ingezamelde giften te verdubbelen. Doelstelling: de aanplanting van 200.000 mangroven financieren, goed voor een totale oppervlakte van 80 hectare. De actie maakt het ook mogelijk om klanten bewust te maken van de milieu-impact van de kilometers die ze elk jaar afleggen met hun voertuig: Elke ingezamelde euro compenseert immers de emissies, veroorzaakt door 1.000 afgelegde kilometer. Eco-Benin zet Interparking zich in voor een grootschalig herbebossingsproject in de regio Bouche du Roy, ten zuiden van Benin. Deze zone, gelegen aan de monding van de Mono-rivier, verloor de laatste jaren 30 % van haar mangroven. Mangroven spelen echter een essentiële rol in het ecologische, sociale en economische evenwicht van de regio: ze absorberen niet alleen grote hoeveelheden CO2, maar vormen ook een bolwerk tegen de stijging van het waterpeil. Hun verdwijning heeft ook een negatieve invloed op de beschikbare visdichtheid in de rivier. De visserij is echter een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.

Om het evenwicht in de regio te herstellen, neemt Interparking actief deel aan een herbebossingsproject: we nodigen onze klanten uit om een gift te doen om hun CO2 -uitstoot te compenseren. Voor elke euro worden twee mangroven geplant in de streek rond de Bouche du Roy. Bovendien belooft Interparking om het bedrag van de ingezamelde giften te verdubbelen. Doelstelling: de aanplanting van 200.000 mangroven financieren, goed voor een totale oppervlakte van 80 hectare. De actie maakt het ook mogelijk om klanten bewust te maken van de milieu-impact van de kilometers die ze elk jaar afleggen met hun voertuig: Elke ingezamelde euro compenseert immers de emissies, veroorzaakt door 1.000 afgelegde kilometer.

Bekijk de projectvideo

Op de website www.interparking-co2neutral.com, worden de klanten uitgenodigd hun giften in te voeren waarmee ze hun emissies compenseren. Via een simulatietool krijgen ze meteen een beeld van de milieu-impact van hun bijdrage.