30%

STREEFDOEL OM DE KOOLSTOFVOETAFDRUK PER VTE TE VERMINDEREN TEGEN 2020

In oktober 2018 sloot Interparking een krediet af, waarvan de kostprijs afhangt van criteria die verband houden met de milieuprestatie van de onderneming. Dit is een primeur in België. Concreet heeft de bank BNP Paribas Fortis aan Interparking een krediet van 80 miljoen euro toegekend om haar ontwikkeling te financieren. De rentevoet wordt berekend op basis van twee precieze milieu-indicatoren: de verkleining van de koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent (VTE) en de vermindering van het energieverbruik van de parkings. Interparking kan dus aanspraak maken op een korting van 10 % op de kosten van het krediet als de koolstofvoetafdruk per voltijds equivalent en het elektriciteitsverbruik per parkeerplaats respectievelijk 30 % en 20 % verminderen.

Er zijn tal van hefbomen om de milieuprestaties te verbeteren: ledverlichting, domotica, contracten voor de levering van hernieuwbare energie, groenere mobiliteit voor de werknemers enz.

CO2Logic, een onafhankelijk certificeringsbureau, is belast met de certificering van de behaalde resultaten en hun conformiteit met de vastgelegde doelstellingen. Dit bedrijf, dat gespecialiseerd is in de berekening, de vermindering en de compensatie van de CO – 2 uitstoot, reikt labels uit aan de CO -neutrale ondernemingen.

20%

STREEFDOEL OM HET ENERGIEVERBRUIK TE VERMINDEREN TEGEN 2020